زنگ هفته فرهنگی شهرستان فلاورجان به صدا در آمد

زنگ هفته فرهنگی با حضور مهندس ساعدی سرپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان به صدا در آمد