اختتامیه کنگره شهدای شهرستان فلاورجان پنجم اسفند برگزار می شود

اختتامیه کنگره شهدای شهرستان فلاورجان پنجم اسفند برگزار می شود.