اولین همایش عدالت اجتماعی با حضور استاندار اصفهان در شهرستان فلاورجان

اولین همایش عدالت اجتماعی با حضور دکتر کدخدایی و استاندار اصفهان در شهرستان فلاورجان برگزار شد.