مسابقه طراحی بهترین سبزه عید نوروز توسط شهرداری وشهروندان فلاورجانی

مسابقه طراحی بهترین سبزه عید نوروز توسط شهرداری وشهروندان فلاورجانی در مرحله اجرا می باشد. به سه نفر از بهترین ها جوایزی اهداء خواهد شد.

مسابقه طراحی بهترین سبزه عید نوروز توسط شهرداری وشهروندان فلاورجانی ابوالحسنی kanonrf.ir