گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر در فلاورجان

گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر در فلاورجان برگزار شد.