پیدا شدن جسد در زاینده رود حوالی پیربکران

پیدا شدن جسد در زاینده رود حوالی پیربکران

۰۶ خرداد ۱۳۹۸

پیدا شدن جسد در زاینده رود حوالی پیربکران

ظهر امروز جسد مردی از داخل رودخانه در نزدیکی پل بابا محمود درشهرستان فلاورجان بیرون کشیده شد .