ملاقات چهره به چهره مردم شریف با فرماندار شهرستان

ملاقات چهره به چهره مردم شریف با فرماندار شهرستان ابوالحسنی خبرنگار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان علی ساعدی فرماندار طبق روال هر هفته با مردم عزیز وشریف شهرستان ملاقات چهره به چهره داشت ،در این ملاقات که به صورت چهره به چهره با تمامی مراجعین ملاقات کنندگان برگزار گردید، ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.


ملاقات چهره به چهره مردم شریف با فرماندار شهرستان ابوالحسنی خبرنگار
ملاقات چهره به چهره مردم شریف با فرماندار شهرستان ابوالحسنی خبرنگار