رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فلاورجان معارفه شد.

ناصر علی خاصی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فلاورجان معارفه شددر جلسه ای با حضور مسئولین شهرستان فلاورجان که در کمیته امداد فلاورجان برگزار شد ناصر علی خاصی بعنوان رئیس این کمیته منصوب شد و از خدمات سه ساله حمید رضا طاهری تقدیر و تشکر شد. گفتنی است حمید رضا طاهری به عنوان معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان شد.
در جلسه ای با حضور مسئولین شهرستان فلاورجان که در کمیته امداد فلاورجان برگزار شد ناصر علی خاصی بعنوان رئیس این کمیته منصوب شد و از خدمات سه ساله حمید رضا طاهری تقدیر و تشکر شد..
گفتنی است حمید رضا طاهری به عنوان معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان منصوب شد