معیارهای اسلام در باره ازدواج آنقدر اصیل است که نیازی به فرهنگ بیگانه نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین قدوسی (امام جمعه شهر فلاورجان)در خطبه های نماز جمعه بیان کرد: معیارهای اسلام در باره ازدواج آنقدر اصیل است که نیازی به فرهنگ بیگانه نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین قدوسی ،حضرتامام جواد (ع)فرمودند:عزت مومن در بی نیازی از مردم است و باید مدیریت جامعه شسته رفته و آینده نگارانه باشد که محتاج دیگری نباشد.

ویافزود:سرنوشت مشروطیت با آن همه سختی و خون دادن ها منجر به استبداد مضاعف رضاخانیو نفوذ بیشتر استعماری شد که یکی از علل آن عدم توجه به متدینین و روحانیون و بطور کلی دین بود. امام جمعه شهر فلاورجان گفت:یکی از برکات مقاومت دولت و ملتعزیزمان در برابر تحریمهای ظالمانه،شکست پی در پی دشمنان و خنثی شدن نقشه های آناندر جنگ روانی و رسانه ای بوده و موجب شد همه محاسبتشان به هم  ریخته شود.در اینرابطه آمریکایی ها دچار سردرگمی و تناقض هایی شدند که نشانه شکست دشمن است.

وی گفت:تحریم وزیرخارجه کشور و حضرت آقا و جواب منطقی آقای ظریف در این رابطه  و اعتراض همه کشورهابه این حرکت قابل ملاحظه است.

وی همچنین افزود:دشمنان ملت ایران باید بدانند ایران با رهبری حکیمانه در برابر همه فشارهامقاومت خواهد کرد و مسئولین نیز همکاری خواهند نمود و اگر آنان دست به حرکتی بزنندبا جواب دندان شکن نیروهای مسلح و مردم روبرو خواهند شد.