جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان فلاورجان برگزار شد

جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان فلاورجان برگزار شد