جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان و با حضور امام جمعه، مدیر آموزش و پرورش فلاورجان و دیگر اعضاء به مناسبت هفته شورای آموزش و پروش در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.