جلسه شورای اسلامی شهرستان فلاورجان به ریاست مهندس موسوی معاون فرماندار

جلسه شورای اسلامی شهرستان به ریاست مهندس موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان فلاورجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان،جلسه شورای اسلامی شهرستان به ریاست مهندس موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان فلاورجان ،کریمی رئیس شورای شهرستان و با حضور صالحی رئیس اداره راهداری شهرستان و شورا های اسلامی شهرها و بخش ها چهارشنبه در سالن جلسات معاونت عمرانی فرمانداری پیرامون  راه ها ،پل ها،مسیرهای عبور و مرور ،همچنین گزارش کامل رئیس راهداری شهرستان از راه ها و بررسی مسائل و مشکلات آن اول بهمن ماه برگزار شد.