آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان،در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان را بشرح زیر اعلام می دارد.

آقای غلام عباس جوانمردی فرزند شکرالله کد نامزد ۴۶

آقای بهنام طالبی طادی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۶۲

آقای حسن محمدی فرزند علی کد نامزد ۷۱

آقای سید ناصر موسوی لارگانی فرزند سید مهدی مشهور به حاج آقا ناصرموسویو سید کد نامزد ۷۶

آقای اصغر هدایت فرزند عباسعلی کد نامزد ۷۹