آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان

بدینوسیله آگهی نتیجه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

جمع آرای مأخوذه:  ۶۹۱۱۰ رأی

 ۱- سیدناصر موسوی لارگانی  ۲۶۹۰۲  رأی

۲- اصغر هدایت  ۱۸۱۳۶  رأی

۳- بهنام طالبی طادی  ۱۳۹۵۹  رأی

۴- غلام عباس جوانمردی  ۳۳۰۷  رأی

۵- حسن محمدی  ۱۹۶۴  رأی