جلسه کارگروه حمل و نقل و سوخت شهرستان فلاورجان برگزار شد

جلسه کارگروه حمل و نقل و سوخت شهرستان فلاورجان برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان، جلسه کارگروه حمل و نقل و سوخت شهرستان فلاورجان با حضور معاونت فرمانداری و مسئولین شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد/ ۹اردیبهشت