جلسه مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان با دهیار، اعضای شورا و معتمدین روستای کرسگان

به گزارش روابط عمومی فرماندار،جلسه مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان با دهیار، اعضای شورا و تعدادی از معتمدین روستای کرسگان پیرامون مسائل و مشکلات این روستا در محل دفتر فرمانداری برگزار شد/ ۱۷خرداد