مسابقه رسانه‌ای و شهروندی با موضوع انعکاس خدمت تلاشگران عرصه مقابله با کرونا و تقویت امید و همدلی «جانِ من؛ ایرانِ من» تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شد

مسابقه رسانه‌ای و شهروندی با موضوع انعکاس خدمت تلاشگران عرصه مقابله با کرونا و تقویت امید و همدلی «جانِ من؛ ایرانِ من» تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شد.

جشنواره رسانه‌ای و شهروندی «جان من ایران من» تمدید شد