دیدار فرماندار فلاورجان از اداره امور مالیاتی شهرستان

دیدار مهندس علی ساعدی فرماندار فلاورجان از اداره امور مالیاتی شهرستان به سرپرستی ابوالحسنی با حضور مهندس موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری برگزار شد.

ابوالحسنی سرپرست اداره دارائی امور مالیاتی شهرستان فلاورجان با فرماندار فلاورجان دیدار و گفتگو کرد.