نشست خبری مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی احداث حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام (معز المؤمنین) شهرستان فلاورجان در کربلا/سیاست های کلان و راهبردها و اصول حاکم بر قرارگاه فرهنگی اجتماعی احداث حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام معز المؤمنین شهرستان فلاورجان

بسم الله الرحمن الرحیم

ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم .

السلام‌علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه

نشست خبری مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی احداث حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام (معز المؤمنین) شهرستان فلاورجان در کربلا
سیاست های کلان و راهبردها و اصول حاکم بر قرارگاه فرهنگی اجتماعی احداث حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام معز المؤمنین شهرستان فلاورجان

آنچه به عنوان سیاست و راهبرد مطرح می گردد اصول، موضوع و چارچوبی است که جهت گیری در برنامه ریزی های عمرانی، فرهنگی و خدماتی را نشان می دهد و تحقق کامل آن نیاز به مراقبت ویژه همه بخش ها را دارد.

۱- این مجموعه با کمکهای خیرخواهانه عموم مردم و معتمدین و عاشقان اهل بیت احداث می شود و هیچ گونه وابستگی به دستگاه ها و ادارات و افراد خاص ندارد.

۲- کمک های نقدی و غیر نقدی توسط افراد امین و زیر نظر هیئت امناء دریا فت، نگهداری و با احتیاطات لازم و ذی حساب های دقیق در مسیر اهداف حسینیه هزینه می گردد.

۳- تامین منابع مالی ثابت از جمله توسعه موقوفات یکی ازوظایف متولیان امر می باشد.

۴- در احداث و مدیریت این مجموعه نگاه اخلاقی مذهبی و تربیتی بر نگاه سود مدارانه مقدم است.

۵- مناسب با اهداف تاسیس غنی سازی اوقات زائران در کربلای معلی و سایر عتبات از رسالت های برنامه‌ریزان و مدیران است.

۶- رصد دائمی فرصتها و تهدیدهایی که متوجه این مجموعه است همراه با نیاز شناسی و جامع نگری در تامین آن نیازها از اصول مهم مدیریت صحیح است.

۷- پیش بینی چالشها و بحرانهای پیشرو در ابعاد مختلف اطلاع رسانی به موقع نسبت به آن ها و برنامه ریزی و تدبیر مناسب در حل آنها از وظایف اصلی متولیان امر است.

۸- پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و دخالت در مسائل حزبی و گروهی و خطی در تصمیمات و اقدامات، از اصول مسلم مدیران این مجموعه است و تنها چارچوب سیاست گذاری و عمل به ارزشهای دینی از اصول مسلم انقلاب اسلامی است.

۹- این مکان مقدس تا ظهور بقیه الله العظم ارواحنا له الفدا در مسیر اهداف مذکور خواهد بود و تخطی از آن حرام وبر عهده مومنین و مسئولین مربوطه است که در حفظ و توسعه آن تلاش نمایند.

۱۰- رعایت عدالت در برخورد با زوار در بهره مندی از خدمات و امکانات این مجموعه بین شهرها و روستاهای شهرستان از اصول مسلم در مدیریت این بنای مقدس و بر اساس شیوه نامه های تدوین شده جهت تحقق این مهم اقدام خواهد شد.

و السلام

دفتر قرارگاه فرهنگی اجتماعی حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام (معزالمومنین) کربلای معلی شهرستان فلاورجان
*****ابوالحسن نشر خبر شهرستان فلاورجان