انتخابات کانون مداحان شهرستان فلاورجان تیر ماه۹۹ برگزار شد

انتخابات کانون مداحان شهرستان فلاورجان تیر ماه۹۹ برگزار شد