غبار روبی مزار شهدای شهر فلاورجان بمناسبت هفته دولت با حضور فرماندار شهرستان فلاورجان

غبار روبی مزار شهدای شهر فلاورجان بمناسبت هفته دولت با حضور فرماندار شهرستان فلاورجان(۳ شهریور) برگزار شد.