اجرای دومین مرحله حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستاههای بندارت ، دارافشان ، اسفهران ،کارویه

اجرای دومین مرحله حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستاههای بندارت ، دارافشان ، اسفهران ،کارویه صبح روز ۲۱ شهریور برگزار شد.