افتخاری دیگر برای شهرستان فلاورجان؛ کسب رتبه دوم فرمانداری فلاورجان در ارزیابی عملکرد سال ۹۸ در بین شهرستانهای استان اصفهان

افتخاری دیگر برای شهرستان فلاورجان؛
کسب رتبه دوم فرمانداری فلاورجان در ارزیابی عملکرد سال ۹۸ در بین شهرستانهای استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، برابر ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد فرمانداری‌ها از سوی کارشناسان وزارت کشور در سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی، فرمانداری فلاورجان توانست براساس مستندات ارائه شده با کسب ۹۲۰.۳ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز (تحقق ۹۳.۰۳ درصد) رتبه دوم را در بین فرمانداری‌های استان اصفهان کسب نماید.

ارتقاء امنیت داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی و امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی صیانت از حقوق شهروندی، ارتقاء سلامت نظام اداری از جمله محورهای این انتخاب بود که توسط مرکز مدیریت و عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور اعلام شده است.

بنابر این گزارش فرمانداری فلاورجان با رشد ۱۲.۷ درصدی در ارزیابی عملکرد نسبت به سال ۹۷ موفق به کسب سطح امتیاز عالی و جایگاه دوم در بین فرمانداری‌های استان گردیده است.

این موفقیت بزرگ نشأت گرفته از اهتمام ویژه کارکنان بخش‌های مختلف فرمانداری، بخشداری‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات شهرستان می‌باشد که جا دارد از تمامی مسئولین مربوطه بویژه مهندس ساعدی فرماندار محترم شهرستان به منظور تحقق این امر تشکر و قدردانی نمود.
@Farmandari

Kanonrf.ir