جلسه گروه کاری اشتغال شهرستان فلاورجان با حضور سید جعفر موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فلاورجان،رضائی رئیس اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی و دیگر مسئولین ادارات (۳۰ مهر ماه)برگزار شد

جلسه گروه کاری اشتغال شهرستان فلاورجان با حضور سید جعفر موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فلاورجان،رضائی رئیس اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی و دیگر مسئولین ادارات (۳۰ مهر ماه)برگزار شد