جلسه نوشتن طرح ها و پروژه های فرهنگی و هنری شهرستانی به همراه تعیین مبلغ اعتبار، شهرستان فلاورجان برگزار شد

جلسه نوشتن طرح ها و پروژه های فرهنگی و هنری شهرستانی به همراه تعیین مبلغ اعتبار، شهرستان فلاورجان برگزار شد و در آن تعداد بیست پروژه تعیین گردید که به استان اعلام خواهد شد