جلسه بررسی فاضلاب روستا های بخش مرکزی

جلسه به منظور رفع مشکلات مربوط به اصلاح و توسعه شبکه آب شرب و نیز شبکه فاضلاب(۳۰ مهر) روستاهای محمدیه،کاویان،مهرنجان اتراک و هویه بخش مرکزی شهرستان فلاورجان با حضور محمود درویشی بخشدار بخش مرکزی و پرندوخ مدیر آبفای شهرستان ،دهیاران و روسای شورای های اسلامی روستا ها ی مذکور در محل فرمانداری برگزار گردید .

در این جلسه بخشدار بخش مرکزی بر تعامل شورا ها و مدیر آب فا در راستای رفع مشکلات روستا ها تاکید نمود.

در جلسه دیگربخشدار با دهیاران بخش مرکزی و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و کارشناس بنیتد مسکن و دهیاران روستا های بخش مرکزی در محل فرمانداری تشکیل گردید دهیاران در خصوص مشکلات مربوط به بخش کشاورزی،مستحدثات خارج از محدوده روستا ها ،مسکن محرومین،مشکلات طرح های هادی روستائی ،مسائلی را مطرح نمودند.

لازم به ذکر است در جلسه اعضای شورای بخش با بخشدار که در دفتر بخشداری برگزار شد اعضای شورای بخش به بیان مسائل و مشکلات بخش مرکزی پرداختند و محمود درویشی نیز ضمن تشکر از تعامل شورای بخش و پیگیری های انجام شده در راستای اجرای پروژه های سطح روستا ها و مشکلات مهم اولویت دار روستا ها اشاره نمودند.

گفتنی است در بازدید روستای کروچ جلسه ای با حضور بخشدار و دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای کروچ در محل دهیاری آن روستا برگزار شد،اعضای شورا پس از بیان مشکلات ، از پروژه های در حال انجام روستا بصورت میدانی بازدید نمودند،از جمله ساختمان دهیاری ،پارک روستا،بهسازی معابر روستا و …

همچنین از روستای خیر آباداز پروژه های و موارد مطروحه بازدید میدانی بعمل آمد.

در ادامه از پروژه ساختمان دهیاری روستای بندارت و کانال سطح روستا بازدید بعمل آمد.

همچنینن بازدیدی از ساختمان دهیاری بوستان و کانال داخل روستا و معابر انجام گرفت.

همچنین در روستای دشتچی نیز پس از برگزاری جلسه در دهیاری آن روستا باتفاق دهیار و اعضای شورا از پروژه های در حال اجرای آن دهیاری نیز بازدید بعمل آمد.