جلسه رصد تصادفات شهرستان فلاورجان در سالن اجتماعات فرمانداری فلاورجان به ریاست سید جعفر موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری

جلسه رصد تصادفات شهرستان فلاورجان در سالن اجتماعات فرمانداری فلاورجان به ریاست سید جعفر موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، فرماندهی پلیس راه و بخشداران و شهرداران و دیگر مسئولین برگزار شد (۶ آبان) برگزار شد.