جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان فلاورجان برگزار شد

جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان فلاورجان در سالن اجتماعات فرمانداری فلاورجان به ریاست سید جعفر موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، سرهنگ ابراهیمی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی و بخشداران و شهرداران و دیگر مسئولین برگزار شد (۶ آبان) برگزار شد.

جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان فلاورجان با حضور سرهنگ ابراهیمی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی و فعال همیشه در صحنه