تشکیل اکیپ های بازرسی و نظارت بر پروتکل های بهداشتی در راستای مدیریت بیماری کرونا شهرستان فلاورجان

پنج اکیپ بازرسی و نظارت بر پروتکل های بهداشتی در راستای مدیریت بیماری کرونا شهرستان فلاورجان با حضور مهندس علی ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان، دکتر سلطانی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و مهندس موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ونمایندگان شهرداری ها و بخشداری و نیروهای نظامی وانتظامی ،اصناف،شبکه بهداشت ، اماکن و اجرائیات شهرداری ها ،آتش نشانی ،واحد خبر شهرستان ،خبرنگاران روابط عمومی ها و دیگر مسئولین مانوری برگزار شد که پس از ابلاغ شرح وظایف کسبه که همان مصوبات جلسه استانی مدیریت بیماری کرونا که به ستاد کرونا شهرستان ابلاغ شده بود بوسیله بلند گو به مغازه هامبنی بر اینکه از مورخ ۲۰ آبان تا ۲۰ آذرماه هر شب از ساعت ۱۸ کلیه مغازه ها بغیر از صنوفی که مایحتاج مردم را تامین می نمایند تعطیل باشند و در غیر اینصورت با متخلفان برخورد خواهد شد ابلاغ شد.
پس از این مانور، بستن حداکثری مغازه ها را در شهرفلاورجان شاهد بودیم.
یاد آور میشود پس از مانور ۴ اکیپ دیگر در ۸ شهر شهرستان توسط بلندگو اطلاع رسانی کامل و جامع نمودند و جای هیچگونه عدم اطلاع رسانی وجود ندارد و از این تاریخ به بعد کسبه میبایست مغازه های خود را راس ساعت ۱۸ ببندند.
همچنین از مردم شهید پرورشهدای خط شکن شهرستان فلاورجان درخواست مینمائیم که تا قبل از ساعت ۱۸ خرید های خود را انجام دهند.
ضمنا گزارش کامل این مانور روز بعد به اطلاع مردم خواهد رسید.

**ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهرستان فلاورجان