جلسه معتمدین ساخت حسینیه در کربلاو موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام برگزار شد

جلسه معتمدین ساخت حسینیه در کربلاو موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام (۲۰ آذر) همزمان با طرح غربالگری خانه به خانه (حاج قاسم سلیمانی ) با حضور تیم رسانه حقیقی برگزار شد