روستای کرسگان پنجشنبه بعد از نماز مغرب میزبان مسئولین موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام جهت ساخت حسینه فلاورجانی ها در کربلا می باشد

روستای کرسگان پنجشنبه بعد از نماز مغرب میزبان مسئولین موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام جهت ساخت حسینه فلاورجانی ها در کربلا می باشد