مرکز تجمیع واکسن کرونافلاورجان راه اندازی میشود

دکتر بهرامی کیا رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان در جلسه ستاد کرونا که با حضور دکتر سلطانی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی گفت:مرکز تجمیع واکسن کرونا شهرستان فلاورجان راه اندازی میشود.