همایش هیئت در تراز انقلاب اسلامی

جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان فلاورجان و اداره تبلیغات اسلامی
با موضوع گرامیداشت سوم خرداد سالروزآزاد سازی خرمشهر
همایش هیئت در تراز انقلاب اسلامی
پیرامون نقش هیئت های مذهبی و مراکز فرهنگی
برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات و انتخاب اصلح
مصلی نماز جمعه شهر فلاورجان
۴ خرداد ساعت ۱۶