معارفه رئیس اداره ثبت اسناد فلاورجان با حضور فرماندار

معارفه رئیس اداره ثبت اسناد فلاورجان با حضورغلامرضا اسحاقیان معاون پشتیبانی اداره کل ثبت اسناد استان اصفهان و علی ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان (۲۱ شهریور ) در دفتر فرماندار برگزار شد.

در ادامه از زحمات آقای حسین زمانی قدردانی و آقای محمد علی ناظمی به ریاست این اداره معرفی شد.