اردوی کانون فرهنگی تربیتی نور آل محمد (ص) روستای بجگرد

به همت ارکان و اعضای کانون فرهنگی تربیتی نور آل محمد (ص) روستای بجگرد اردوی گردشگری چشمه ناز ونک‌ سمیرم‌ وزیارتی امامزاده شاه رضا و زیارت قبر شهید همت برگزار شد.

در این اردوی سیاحتی زیارتی چهل نفر از اعضای فعال این کانون به اردو رفتند و ضمن گردش و تفریح با حضور روحانی همراه احکام اسلامی مسافرت و آداب زندگی را آموختند.

در پایان از تمامی فعالین تقدیر بعل آمد.