کاروان جهیزیه وتحویل به نوعروسان

خیریه شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در نظر دارد کاروان جهیزیه وتحویل به نوعروسان را روز شنبه (۱ آبان ماه ۱۴۰۰)ساعت ۱۰ صبح مصادف یا میلاد حضرت رسول اکرم (ص) از میدان انقلاب شهر فلاورجان روبروی حوزه علمیه با حضور مسئولین شهرستان و خادمین خیریه شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان برگزار نماید.

ضمنا این آئین همراه با ایستگاه صلواتی می باشد.

ابوالحسنی خبرنگار