برگزاری جلسه توجیهی رئیس اداره تعزیرات با اعضای اتحادیه صنف نانوایان شهر فلاورجان

برگزاری جلسه توجیهی رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان فلاورجان با اعضای اتحادیه صنف نانوایان شهر فلاورجان در محل سالن آموزش و پرورش فلاورجان