جلسه امام شناسی کانون مداحان شهرستان فلاورجان در هفته بسیج

جلسه امام شناسی کانون مداحان و بسیج مداحان شهرستان فلاورجان در هفته بسیج در بنیاد مهدویت و آینده پژوهی با حضور سرهنگ فصیحی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فلاورجان برگزار شد.

در این جلسه از پدر شهید براتی تجلیل بعمل آمد.

لازم به ذکرست این جلسه هر ماه برگزار می گردد.