تقدیرازبانو صالحی فعال فرهنگی شهرداری کلیشاد و سودرجان

تجلیل و قدردانی از سرکار خانم صالحی به عنوان فعال فرهنگی در اجرای کافه کتاب که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور مهندس ختاری  شهردارو رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

 روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان