دوره آموزشی مداحان فلاورجان برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت فرهنگی هیئات مذهبی شهرستان فلاورجان  این هفته ویژه مداحان (۲ دیماه) در سالن مهدویت وآینده پژوهی شهرستان فلاورجان جنب اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.