مسابقه دو هسا، صنایع فولاد و ذوب آهن در سیمان اصفهان برگزار شد

برگزاری مسابقه دو صحرانوردی قهرمانی و انتخابی استان اصفهان به میزبانی شهرستان فلاورجان در کارخانه سیمان اصفهان  که تیم های   ذوب آهن اصفهان، هسا، صنایع فولاد و سیمان اصفهان مقام های ائل تا چهارم  آوردند