مهدی صادقی فرمانده پایگاه بسیج شد

مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی درچه عابد با حضور جناب سرهنگ فصیحی و اهالی محل در مسجد جامع درچه (۱۹ اسفند)برگزار شد.
در این مراسم از زحمات سیروس کریمی تجلیل و مهدی صادقی بعنوان فرمانده پایگاه معرفی شد.