فرماندار شهرستان فلاورجان در راهپیمائی روز قدس

حضور فرماندار شهرستان فلاورجان در راهپیمائی روز قدس سال ۱۴۰۱ بهمراه فرماندهان ارتش و سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی و مردم شریف شهرستان فلاورجان