بدستور فرماندار نانوایی های متخلف پلمپ خواهند شد

نانوایی های متخلف به دستور فرماندار شهرستان پلمپ خواهند شد

🔺بازدید سرزده از نانوایان بخش پیربکران و شهر طاد توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی، بازرس اداره جهاد کشاورزی و بازرسان اتاق اصناف، دبیر اجرایی اتحادیه نانوایان

🔹در این بازدید پلمپ یک واحد نانوایی با تخلفات مختلف در شهر طاد صورت پذیرفت
🔸۷ اسفند ۱۴۰۱
🔸ابوالحسنی خبرنگار

@Farmandari
kanonrf.ir/form
◀️میز خدمت الکترونیک