اهمیت فرماندار فلاورجان به گردشگری پیربکران

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه فرماندار شهرستان فلاورجان از مجموعه گردشگری چهاربرج بخش  پیربکران