افتخاری دیگر برای شهرستان شهدای خط‌شکن فلاورجان

در آستانه هفته کار و کارگر سردار شهید محمد کاظم‌زاده به عنوان شهید شاخص جامعه کار و تولید کشور در سال ۱۴۰۲ معرفی گردید.

سردار شهید محمد کاظم زاده در ۲ اردیبهشت سال ۱۳۲۸ در شهر قهدریجان استان اصفهان متولد شد.

محمد کاظم زاده در سال ۵۳ به استخدام ذوب آهن اصفهان درآمد و در فضای کارگری با گروه‌های طاغوتی و سر سپرده به مباحثه و مبارزه می‌پرداخت؛ او با ارشاد و آگاه‌سازی کارگران توطئه های گروه های منحرف را افشا می‌نمود.

سرانجام ایشان در دوم اردیبهشت ماه سال ۶۰ در قله ایمان کردستان به فیض شهادت نائل آمد.

توضیحات بیشتر

حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان فلاورجان

ابوالحسنی خبرنگار