جلسه روابط عمومی ادارات شهرستان فلاورجان با حضور ساعدی فرماندار

جلسه روابط عمومی ادارات شهرستان فلاورجان با حضور ساعدی فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

جلسه روابط عمومی ادارات شهرستان فلاورجان با حضور ساعدی فرماندار .ابوالحسنی خبرنگار
جلسه روابط عمومی ادارات شهرستان فلاورجان با حضور ساعدی فرماندار .ابوالحسنی خبرنگار