جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان برگزار شد

“به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان” شورای ترافیک شهرستان به ریاست ساعدی فرماندار، موسوی معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و بخشداران هر سه بخش شهرستان و سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.

فرماندار در این جلسه گفت: مبحث ترافیک و فرهنگ سازی در این موضوع جز کارهای اصلی و زیر بنایی مجموعه ها در سطح شهرستان می باشد و تمام مسئولین ادارات بویژه مسئولینی که عضو شورای ترافیک هستند می بایستی مسائل و مشکلات ترافیکی را با دغدغه بررسی کنند.

وی در ا امه تصریح کرد: شناسایی نقاط حادثه خیز شهرستان می بایستی با اولیت،در دستور کار تمام اعضا باشد و با تمام بضاعت و محدودیت های موجود مشکلات را مرتفع نماییم و لازم است تمام دستگاهها بایکدیگر هماهنگ عمل نمایند.

گفتنی است در این جلسه در ابتدا با طرح مصوبات قبلی و بحث و بررسی دستور کار جلسه دستورات لازم به ادارات مربوطه صادر گردید.