جلسه شورای اندیشه ورزی کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان فلاورجان

جلسه شورای اندیشه ورزی کانونهای مساجد شهرستان فلاورجان امروز با حضور نوید توکلی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و اعضای جدید در سالن جلسات آن اداره برگزار شد.
نوید توکلی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فلاورجان گفت این هیئت اندیشه ورز در این گونه جلسات برای فعال کردن کانونهای فرهنگی جمع آوری ایده ها بالا بردن کمیت و کیفیت فعالیت کانون های فرهنگی هنری شهرستان و جذب حداکثری جوانان می باشد.
وی افزود: این هیئت وظیفه مشخص نمودن دغدغه ها و پیگیری مشکلات و حل آنان و پیگیری مطالبات کانونها نی باشد.
وی در پایان گفت:یکی از مهمترین هیئت ها که می بایست پیگیر آن باشیم هیئت نظارت برکانون های فرهنگی و هنری میباشد که متشکل از امام جمعه ،فرماندار،و چند اداره دیگر میباشد که این ادارات میتوانند به کانون ها کمک شایانی بنمایند.
گفتنی است این جلسات ماهیانه و صبح آخرین پنجشنبه هرماه می باشد.