شهرستان فلاورجان فعال در گرامیداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

شورای هیئات مذهبی شهرستان فلاورجان فعال در گرامیداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

نصب تابلو های بلوار سردار شهید سپهبد سلیمانی در شهر کلیشاد و سودرجان و روستای بوستان